Regio Limburg

Allochtone ouders moeten zich veel meer engageren, zegt Hilde Crevits, minister van Onderwijs.

Wat is het oordeel van onze vrijwilligers? Wij bespraken het op onze regiobijeenkomst van 21 (Hasselt) en 22 (Lommel) april.

De ouders van de kinderen die wij begeleiden zijn natuurlijk al minimaal geëngageerd, want zij betalen €12 inschrijvingskosten, en de verplaatsingsonkosten van de vrijwilliger.

Blijft het daarbij? Ja en nee.

Sommige ouders worden heel boos wanneer het kind met een slecht rapport naar huis komt. Wat betekent dit? Dat ze enerzijds wel begaan zijn met de schoolresultaten van hun kind, maar daar niet op de goede manier mee omgaan.  Door hun gebrekkige taalkennis voelen ze zich vaak machteloos en delegeren ze hun taak aan de vrijwilliger. Ze verstoppen zich zelfs wanneer de vrijwilliger komt.

Nochtans gebeurt de begeleiding bij de leerling aan huis, juist om de ouderbetrokkenheid te vergroten.

Wat kan je dan doen als vrijwilliger? Tips tijdens de regiovergaderingen:

  • Het kind een extra opdracht geven en de ouders vragen om ervoor te zorgen dat dit gebeurt. Dit de volgende keer ook opvolgen.
  • De laatste 5 minuten samen zitten met de ouder, en het kind vragen aan hem of haar uit te leggen wat het gedaan heeft.
  • Bij het oudercontact heeft de leerkracht vaak de neiging het woord te richten tot de vrijwilliger omdat de ouders weinig Nederlands begrijpen: als vrijwilliger een beetje opzij gaan zitten, zodat de leerkracht wel moet praten met de ouders. Na het oudercontact nog eens goed uitleggen, in verstaanbare taal, wat de goede punten zijn, en de werkpunten nog eens goed benadrukken.