Regio Limburg

kansarmoede

Armoede is chaos

Armoede heeft gevolgen op zeer veel vlakken: gezondheid, huisvesting, scholing, levenskracht, initiatief, sociale contacten, cultuurbeleving… Kortom, je hele leven wordt erdoor gedomineerd. Auxilia tracht mensen met beperkte kansen, en daar hoort armoede zeker bij, te ondersteunen bij hun schooltaken. Onze vrijwilligers willen dat ouders en kinderen gemotiveerd zijn om te studeren, bij te leren, geholpen …

Armoede is chaos Lees verder »

Ouders en mentor/rolmodel: voorwaarde voor schoolsucces van leerlingen met migratieachtergrond

Leerlingen van wie de ouders elders geboren zijn, en die thuis de schooltaal niet spreken, hebben gemiddeld slechtere schoolresultaten. Dit is niet alleen in Vlaanderen zo: we zien het in alle OESO-landen. En wie met zijn beide voeten in de onderwijs-klei staat weet ook hoe dit komt: kinderen van minderheden gaan vaak naar concentratiescholen, waar …

Ouders en mentor/rolmodel: voorwaarde voor schoolsucces van leerlingen met migratieachtergrond Lees verder »

Nieuwkomers in het Hasseltse basisonderwijs : bijna 14%

Een nieuwkomer is een persoon die maximaal één jaar in België verblijft. De nieuwkomers in het Hasseltse basisonderwijs zijn geconcentreerd in een viertal scholen, die hiervoor extra middelen ontvangen. Deze kinderen worden – op basis van hun leeftijd – in een gewone klas gedropt, en volgen dus de lessen samen met de Vlaamse kinderen, zo …

Nieuwkomers in het Hasseltse basisonderwijs : bijna 14% Lees verder »