Regio Limburg

Geef ons een vrijwilliger cadeau

Auxilia-Limburg bestaat 20 jaar. In 1998 gestart in Lommel, nu actief over de hele provincie. We tellen meer dan 300 vrijwilligers voor bijna 500 leerlingen. Dagelijks ontvangen we een tweetal aanvragen, en wekelijks biedt zich minstens één vrijwilliger aan.

Maar de vraag is groter dan het aanbod. Sinds vorig jaar werken we systematisch met vrijwilligers-studenten: in het kader van de stage zijn studenten van de hogescholen UCLL en PXL, en van de TEW-lerarenopleiding aan de Universiteit Hasselt op zoek naar leerrijke stageplaatsen. Wij bieden hun 20u stage aan. Dit betekent dat zij twintig maal huiswerkbegeleiding geven aan één van onze leerlingen. Een 100% win-win: onze pool vrijwilligers wordt versterkt, en tientallen leerlingen genieten van huiswerkbegeleiding door een enthousiaste student. Voor hen is het ook een kans om een blik te werpen in de leer- en leefsituaties van leerlingen die het op één of andere manier moeilijk hebben. Er is zelfs meer dan dat: sommige studenten hebben het zelf ook moeilijk gehad, en hebben daardoor een beter begrip voor de obstakels die hun leerlingen ontmoeten. Zegt mij een student die ik voorstel een leerling met dyslexie te begeleiden: “Oh, dat is prima. ik heb ook dyslexie, en kan mij heel levendig voorstellen wat deze leerling meemaakt”.

Samen met de lerarenopleiding van de UCLL startte Auxilia-Limburg een campagne om meer Limburgers warm te maken als vrijwilliger.