Regio Limburg

Hart voor Limburg steunt Auxilia in 2016

Dank zij de steun van Hart voor Limburg nam het aantal aanvragen toe met 40% (we tellen er nu 350). Daardoor blijft er natuurlijk een tekort aan vrijwilligers. Dit werd gedeeltelijk opgelost door akkoorden met lerarenopleidingen en sociale opleidingen. Studenten worden aangemoedigd om hun stage bij Auxilia te doen. Werven van vrijwilligers blijft de prioriteit; in 2016 kon Auxilia 89 extra vrijwilligers aanwerven.

Door deze groei van aanvragen en vrijwilligers hebben we onze werking moeten aanpassen. Onze samenwerking met de partners werd intensiever, o.a. door bijwonen van vergaderingen van OCMW’s en organisaties begaan met kansarmoede, deelname aan de Staten-Generaal, het geven van workshops over de werking met info-stand in UCLL en op Dag tegen Armoede in Hasselt. Auxilia is ook regelmatig aanwezig op vrijwilligersbeurzen.

Onze belangrijkste partners op dit ogenblik zijn: scholen (samenwerking met de scholen is essentieel voor onze werking), CLB’s, Huizen van het Kind, verschillende OCMW’s, jongeren en welzijnsorganisaties, diensten voor gezinsbegeleiding (bijvoorbeeld Domo), Leerrecht Limburg, Scholen voor lerarenopleiding en sociaal werk, Lokale Overlegplatforms (LOP).

Maar het belangrijkst is dat de resultaten van onze leerlingen hoopgevend zijn: meer dan 80 % was afgelopen schooljaar geslaagd. Men kon een jaar hoger of men koos voor een richting die beter paste. Bovenal blijkt dat zo goed als alle leerlingen meer zin hebben in studeren en weer graag naar school gaan.