Regio Limburg

auxilia imburg

Help, ik zie het niet meer zitten

Mijn leerling heeft niet alleen een slecht rapport, hij is ook lui, en houdt zich niet aan de afspraken.
Ik doe de huiswerkbegeleiding van deze jongen het tweede jaar, hij zit ondertussen in het 3de ASO; hij is vriendelijk en charmant, niet dom, maar ik ben erg ontgoocheld over zijn gebrek aan inzet: hij vergeet zijn boeken, weet niet welke taak hij moet doen, is slordig…
Wat moet ik doen?
De wijze raad van tante Kaat: als vrijwilliger beslis je zelf of je al dan niet met deze begeleiding wilt verder gaan.  Een ernstig gesprek  met je leerling is hier op zijn plaats;  hierin wijs je hem  op ZIJN verantwoordelijkheid, en  zegt hem dat het van ZIJN houding en inzet zal afhangen of je met de begeleiding verder gaat; maak heel concrete afspraken (bijvoorbeeld: boeken klaarleggen, bepaalde oefeningen maken); indien je leerling er niet in slaagt om de gemaakte afspraken na te komen, is het misschien beter de begeleiding te stoppen. Na een maand kan je je conclusie trekken.