Regio Limburg

Mama is de sleutel voor het schoolsucces van haar kinderen

In De Standaard loopt een reeks over de kloof tussen autochtonen en allochtonen. En met allochtonen bedoelt men de 1,8 miljoen mensen die niet in ons land geboren zijn. Een klein deel hiervan zijn vluchtelingen. De overgrote meerderheid is hier gekomen via een systeem van gezinshereniging. België is hierin het meest gulle Europese land.
De scholingskloof vergroot. Dat is natuurlijk dramatisch. En nog veel werk aan de winkel voor Auxilia.
In mijn ervaring doen de scholen ontzettend veel voor de kinderen van deze nieuwkomers. maar het grote probleem ligt thuis: een mama die niet alleen nauwelijks Nederlands kent, maar die bovendien niet weet hoe haar kinderen te ondersteunen in hun schoolloopbaan. We weten dat het schoolsucces van kinderen vooral afhangt van de scholingsgraad van de moeder. Heb ik het dan fout indien ik stel dat de kloof tussen allochtonen en autochtonen zal blijven vergroten zolang we geen strengere eisen gaan stellen bij gezinshereniging?