Regio Limburg

Regiovergadering vrijwilligers, 16-17 oktober 2015

Het aantal aanvragen en vrijwilligers blijft stijgen: 232 nieuwe aanvragen tot begeleiding, 32 nieuwe vrijwilligers. Twee aanvragen per dag. De vraag (van leerlingen) overtreft het aanbod (van vrijwilligers).
Wat ik leerde op deze vergadering:
1. Ouders van nieuwkomers spreken vaak – zelfs als ze al redelijk behoorlijk Nederlands kennen – de eigen taal met hun kinderen. Erger je daar niet aan, integendeel. Het is beter dat ouders in hun eigen taal, met alle nuances en rijke woordenschat, met hun kinderen communiceren, dan in een armoedig Nederlands vol fouten.
2. Vrijwilligers zijn soms ontmoedigd en gefrustreerd wanneer ouders te weinig (of helemaal niet) oefenen met de kinderen, hoewel de vrijwilliger daar uitdrukkelijk om vraagt. Ten onrechte: de vrijwilliger komt voor het kind, en ouders hebben soms goede redenen om op de vraag van de vrijwilliger niet of slechts heel gedeeltelijk in te gaan: geen tijd, geen zin, te moeilijk, te stresserend….. Ouders zijn ook maar mensen
 😏
Mieke, vrijwilliger
Auxilia_logo[1]