Regio Limburg

Studenten aan de slag als vrijwilliger

Ook dit jaar hebben heel wat studenten in het kader van hun opleiding een aantal uren vrijwilligerswerk gedaan bij Auxilia.

Dat deze ervaring een win-winsituatie is voor zowel de leerling als de student blijkt uit de volgende citaten of uit de commentaar van de leerkracht of uit de reacties van de studenten. 

Reacties studenten

“Vandaag ben ik voor de laatste keer bijles gaan geven aan S. en M.. Ze hebben een super schooljaar achter de rug! M.is een enorm slimme leerling en S. is een gedreven meisje. Ze wilde vaak niet lezen, omdat ze hier nog moeite mee heeft. Ze deed het wel iedere keer, maar toch verliep het lezen vaak moeizaam. M. is geweldig slim!”

“Ik vond het een geweldige ervaring en als ik volgend academiejaar terug mag gaan van de PXL, dan ga ik het zeker doen! De mama van de kinderen had me al gevraagd om volgend schooljaar opnieuw langs te gaan en als ik dit met mijn school geregeld krijg, dan wil ik dit zeer zeker aannemen!”

“De ondersteuning verloopt heel vlot. D. maakt vooruitgang. Haar ouders vertelden me onlangs dat de leerkracht zelf ook tevreden was met haar vooruitgang. Ze doet erg haar best, soms verloopt het al iets moeizamer. Verder kijkt ze er ook echt naar uit op bijles te krijgen. Ze is heel fier op zichzelf. Daar doe je het toch voor?”

Commentaar leerkrachten

“Ik heb heel goed de effecten van de hulp kunnen vaststellen! De meisjes gaan vooruit. Het is nog niet gemakkelijk. Hun prestaties zijn wisselend. Het zou goed zijn dat de hulp ook in het vijfde leerjaar verdergezet kan worden. Want het gaat niet simpel worden, met Frans er ook nog bij… Alle hulp is welkom en zeker zinvol!”

“De meisjes zijn zeker ook gegroeid in hun zijn. Ze zijn al veel meer uit hun schelp gekomen. Ze hebben vriendjes en vriendinnetjes, kunnen samenwerken, durven iets vragen aan de juf, vertellen wat meer…”

“Wij hebben F. ervaren als een gemotiveerde en motiverende vrijwilliger-student. Ze nam zelf initiatief  om bv met de leerling naar de bieb te gaan, om contact te nemen met de school,… Ze toonde zich erg betrokken en geëngageerd. Zo maakte ze zelf oefeningen, of zocht ze naar manieren bv woordkaartjes/woorden memory om Nederlands te leren. Ze begreep dat vertrouwen en een goede band de basis vormen om goed te kunnen leren. Daarom begon ze altijd met een kort gesprekje of had ze oog voor de sterke punten van de leerling om hem zo meer te motiveren. Ze straalde daarbij rust en enthousiasme uit. F. toonde dat zowel de leerling als de ouders op haar konden rekenen. Regelmatig vertaalde ze nota’s of brieven voor de ouders. Op die manier bemerkte ze de problemen waarmee anderstalige gezinnen te maken hebben. Ook hield ze zich aan de afspraken. Ze kwam op tijd en communiceerde correct.”

E. is met een grote bereidwilligheid en veel enthousiasme aan deze ondersteuning begonnen. Ze had daarbij regelmatig overleg met de GON-begeleiding. Dit versterkte haar gevoel dat ze deel uitmaakte van een team. Eenvoudig was de begeleiding niet. Soms verliep de communicatie met de leerling moeilijk. Ook tastte ze zeker in het begin wat in het duister. Hoe moest ze dit best aanpakken? Immers alleen de vraag: “Zijn er moeilijkheden?” werkte niet. Haar vriendelijke uitstraling, haar degelijke vakkennis en de structuur van aanpak rendeerden.  Ook leerde ze dat het belangrijk was om haar leerling iets zelf te laten uitleggen zodat ze meteen kon horen waar hij de mist inging. Een opsteker was zeker het feit dat haar leerling betere resultaten had. E. ervaarde ook veel dankbaarheid.