Regio Limburg

Wat organisaties moeten weten over hun vrijwilligers


Op de Internationale Dag van de Vrijwilliger communiceren UGent-onderzoekers en Vrijwilligerswerkwerkt de resultaten van hun grote vrijwilligersonderzoek. 1825 Vlaamse vrijwilligers werden bevraagd omtrent wat hen motiveert. Vrijwilligersorganisaties kunnen hieruit leren om nog effectiever vrijwilligers te rekruteren.

De bevraagde vrijwilligers geven aan zich in de eerste plaats te engageren (1) omdat ze het maatschappelijk belang van vrijwilligerswerk groot vinden (96% van de bevraagden rapporteert dit), (2) omdat ze de taken die ze uitvoeren interessant vinden (94% van de bevraagden) en (3) omdat deze taken hen goed doen voelen (91% van de bevraagden). Sociale principes, zichzelf ontplooien en professionele contacten opdoen spelen minder.

Mannen en vrouwen hechten ongeveer dezelfde rangschikking aan deze motieven. Opvallend is wel dat onder de bevraagde vrijwilligers vrouwen een hoger “investeringsmotief” laten optekenen.

“70% van de bevraagde vrouwen geeft aan vrijwilligerswerk te doen om nieuwe vaardigheden op te doen, tegenover 55% van de bevraagde mannen. 35% van de bevraagde vrouwen schuift het opdoen van professionele contacten naar voren, tegenover slechts 26% van de mannen.” 
Doctoraal onderzoeker Hannah Van Borm

Taakgericht

De analyses van de antwoorden van de Vlaamse vrijwilligers geeft ook aan dat zij zich, gemiddeld, nauwer verbonden voelen met de specifieke taken die zij uitvoeren dan met hun vrijwilligersteam of vrijwilligersorganisatie. Kritiek op die taken komt harder aan dan kritiek op het team of de organisatie.

“We raden vrijwilligersorganisaties dan ook aan mensen uit te nodigen een specifieke, duidelijk afgebakende taak op te nemen en hen niet meteen te vragen een vaste vrijwilliger te worden. Zo kunnen vrijwilligersorganisaties (kandidaat-)vrijwilligers oproepen om een steentje bij te dragen, zonder dat zij hiervoor een groot en langdurig engagement moeten aangaan.” 
Koen Vermeulen, trainer en consultant bij Vrijwilligerswerkwerkt

Structuur belangrijker dan flexibiliteit, ervaring, variatie en plezier!

Tot slot werd de vrijwilligers gevraagd welke kenmerken van vrijwilligersorganisaties zij belangrijk vinden om eerste taken op te nemen én om zich blijvend te engageren.

“Opvallend is dat men een goede organisatie cruciaal acht. 90% van de bevraagde vrijwilligers vindt dit belangrijk naar blijvend engagement toe. Dit komt nog vaker naar voren dan het belang dat organisaties flexibel zijn (79%), ervaringen opleveren (73%), gevarieerde taken aanbieden (68%) of er veel plezier wordt gemaakt binnen de organisatie (73%). Het bieden van een vergoeding speelt amper een rol: slechts 15% van de vrijwilligers vindt dit belangrijk.” 
Professor Stijn Baert